Map requires javascript enabled
Hornborgasjön
Locations
Info

En av Sveriges rikaste fågelsjöar. Allmänt känd för mängden tranor som stannar vid sjön innan de flyger vidare till och från sina häckningsplatser. På pelare ute i sjön finns naturum Hornborgasjön, en informationscentral med bland annat utställning om sjöns historia och fågelliv. Hornborgasjön är ett drygt 4 000 hektar stort naturreservat. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar, men även en del av det gamla odlingslandskapet öster om sjön.

Guides