Map requires javascript enabled
Karlsfors - Silverfallet
Locations
Info

Vid Karlsfors bruk fanns för drygt 100 år sedan ett helt samhälle med bank, post, skola och affär. Brukssamhället började redan på 1700-talet med produktion av alun som användes till bland annat rödfärg. På 1800-talets mitt övergick produktionen i huvudsak till kalk för cement och jordförbättring. Idag finns bara resterna kvar av bruket.

Guides